+46 70 561 75 75 info@vofs.se

VILLKOR

Allmänna villkor

  1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Quality Tourism Katieca AB (QTK), och den som angetts i bekräftelsen (Kunden). Avtalet kan gälla resa eller köp av andra produkter på QTK bokningssida. Ansvarig arrangör är Quality Tourism Katieca AB, Ängsviksvägen 6,  178 37 Ekerö. Tel +46 (0) 70 – 561 75 75. Org.nr. 556063-6150

2. Meddelanden och kontaktuppgifter

Kunden ansvarar för att lämna kontaktuppgifter där QTK kan lämna meddelanden och information löpande inför och under ett arrangemang. Kommunikation sker till kunds angivna e-mail adress. Överenskommelser mellan Kund och QTK skall sammanfattas i Bokningsbekräftelse som QTK ansvarar för. Varje bokning tilldelas ett bokningsnummer som skall anges i all kommunikation och korrespondens. Meddelanden till QTK skall bekräftas som mottagna för att anses gälland.

3. Bokning och bekräftelse

Vi bekräftar bokningarna via e-post, till uppgiven e-postadress. På bokningsbekräftelsen framgår resans datum samt avgångstid.

4. Allergi eller funktionsnedsättning

Kunden är ansvarig att uppge om gästerna har allergier eller funktionsnedsättning för bästa upplevelse.

5. Betalning

Deposition 20% av bokningsbelopp betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället. Om avresan är närmare än 20 dagar innan avreas betalas depositionen vid bokningstillfället. Återstående 80% betalas innan avresa eller vid ombordstigning. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

 

Quality Tourism Katieca AB innehar F-skattsedel

Bankkonto 5464-9941

Swift/Bic: HANDSESS

IBAN: SE22 6000 0000 0009 0719 8368

VAT: SE556063615001

6. Resan

Sightseeingturernas längd vaiererar beroende på tur, total tidsåtgång kan överstiga maximalt angiven tid efter avgångstiden pga väderförhållanden. Avgångstiden är den tidpunkt då Kunden skall vara på plats vid avgångsplatsen. Vid försenad avgång förlängs inte turen.

7. Avbeställning, ändring, avbokning och regler för återbetalning

För att göra ändringar i, eller avboka en befintlig bokning ber vi dig kontakta oss via e-mail info@vofs.se.

Avbokning 14 dagar eller närmare aktiviteten startar årerbetalas ej och faktureres kund.

Avbokning 30-15 dagar innan aktiviteten innebär att depositionen inte återbetalas.

Avbokning mer än 30 dagar innan avresa återbetalas fullt.

8. Skadegörelse

I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med sightseeingturen är Kunden ersättningsskyldig för skador med belopp över 500 SEK.

9. Väder / Isläge

Vid tidig vårtur eller sen hösttur kan turen komma att ställas in pga isläget i Stockholm. Avbokningar pga isläget avgörs av QTK och betalas tillbaks till 100%. Om kapten anser att väderförhållandena utgör en risk för passagerarnas säkerhet ställs turen in. Avbokningar pga väderförhållanden avgörs av QTK och betalas tillbaks till 100%.

 10. Force Majeure

I händelse av krig, statlig reglering, strejk, blockad, lockout eller annat arbetshinder, eldsvåda, fartygshaveri, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rederiets kontroll äger rederiet rätt att inställa eller på annat sätt omdisponera beställd resa utan ersättningsskyldighet.

11. Gästerna deltar under turen helt på egen risk.

12. Samtliga prisuppgifter i dessa villkor, korrespondens, bokningsbekräftelser m.m. är angivna inklusive moms.

13. Djur är inte välkomna ombord.

14. QTK reserverar sig för eventuella tryck eller korrekturfel på hemsida.

15. GDPR – Vi följer nya personuppgiftslagen GDPR.